Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING VALENCI

Valenci gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar (1811 JJ) aan de Langestraat 60, hierna te noemen “Valenci” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Valenci verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Valenci u over de manier waarop Valenci uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Valenci worden aangeboden op Valenci .


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 

 

 1. Persoonlijk

Valenci gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Valenci past wat u op Valenci  ziet aan op uw interesses. Valenci gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 

 1. Doel

Valenci verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van Valenci, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Valenci gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Valenci.

 

 1. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Valenci uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Valenci verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Als u op Valenci  bij een externe verkoper bestelt, geeft Valenci uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Valenci dat doet.


    4. Uw account

In uw account op Valenci slaat Valenci onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst.


    5. Klantenservice

U kunt bellen, chatten, e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Valenci registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Valenci gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 

 1. Nieuwsbrieven

u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Valenci heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Valenci samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Valenci meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Door een mail te sturen naar [email protected]

 

 1. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Valenci over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Valenci bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

 

 1. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Valenci om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

 


    9. Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan Valenci  houdt Valenci uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Valenci haar aanbod aan u
daarop aanpassen. Valenci gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op https://www.valenci.nl/en/ meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

 

 1. Verbetering van diensten Valenci

Valenci kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Valenci uitvoeren, geeft Valenci uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

 

 1. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Valenci gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Valenci uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Valenci uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 

 1. Achteraf betalen

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Valenci uw kredietwaardigheid toetsen. Valenci kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Valenci uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

 

 1. Kopen bij externe verkopers

Op Valenci  bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. Als u producten van een externe verkoper op Valenci , kun u contact met die externe verkoper opnemen via Door een mail te sturen naar [email protected]. Valenci slaat de berichten, die u aan die verkoper stuurt, op om te kunnen reageren op vragen of problemen, het gedrag van de externe verkopers te kunnen bijhouden en het aanbod op Valenci  te kunnen verbeteren.

 

 1. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Valenci deze gegevens net zoals die van andere klanten van Valenci.

 

 1. Social media

Op sommige plekken op Valenci , kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Valenci krijgt geen toegang tot uw social media-account.


16. Andere doeleinden

Tot slot kan Valenci uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.


Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Valenci geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 2. a) De doorgifte geschiedt aan een door Valenci voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Valenci een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

 3. b) Valenci op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Valenci maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Valenci ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

 

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Valenci tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Valenci werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 


Artikel 6 Aansprakelijkheid Valenci

 1. Valenci heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Valenci verwerkt ten behoeve van Valenci. Valenci accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 


Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Valenci bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Valenci , tenzij Valenci op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Valenci behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Valenci bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Valenci gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Valenci  in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 12-05-2022.

 

Vragen en feedback
 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Valenci

Langestraat 60
1811 JJ Alkmaar

E-mail: [email protected]